Het gebruik van circulatieleidingen voor de voorziening van sanitair warm water heeft twee grote voordelen:

  • het sanitair warm water is snel beschikbaar;
  • het water blijft altijd op een voldoende hoge temperatuur, zodat voldaan is aan de legionella-wetgeving.

Het continu rondpompen van water op hoge temperatuur brengt echter grote energieverliezen met zich mee. Het water dat circuleert in de leiding verliest permanent warmte aan de omgeving.

 

 

Daardoor stijgt het primair energieverbruik sterk en dat vertaalt zich uiteraard in een groot aantal extra E-peilpunten.
Als er om comfort-, gezondheids- of andere redenen toch bewust wordt gekozen voor het toepassen van een circulatieleiding, kan het energieverbruik sterk worden beperkt door aandacht te geven aan de volgende aspecten:

  • optimale leidingisolatie;
  • optimaal traject van de circulatieleidingen;
  • optimale positie van de stookplaats.

Meer informatie over die aandachtspunten om het energieverbruik bij circulatieleidingen te beperken vindt U in de EPB-Nieuwsbrief 2009/03 mei Annex 2

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11