De brochure licht de energieprestatieregelgeving toe en geeft aan hoe u op een eenvoudige en doordachte manier meer energie kunt besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning. Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds 2006 in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende maatregelen.

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden verbouwd, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald.

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 18 november 2011 het wijzigingsdecreet, dat op 9 november 2011 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd aangenomen.De voornaamste wijzigingen worden in de annex (pdf-bestand 0,6 Mb) in detail besproken, onder andere:

"Uitreksel uit Nieuwsbrief EPB N° 2011-04 (juni)"

Eind vorig jaar werd een voorstel van wijziging van de energieprestatieregelgeving opgemaakt naar aanleiding van de gereviseerde Europese EPBD-richtlijn en de tweejaarlijkse evaluatie door het VEA.

"Uitreksel uit Nieuwsbrief EPB N° 2011-07 (september)"

De EPB-nieuwsbrief 2011-04 (juni) meldde al dat de Vlaamse Regering op 20 mei 2011 haar definitieve goedkeuring had gehecht aan een aantal wijzigingen aan het Energiebesluit van 19 november 2010.
Op 29 augustus 2011 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het gebruik van circulatieleidingen voor de voorziening van sanitair warm water heeft twee grote voordelen:

  • het sanitair warm water is snel beschikbaar;
  • het water blijft altijd op een voldoende hoge temperatuur, zodat voldaan is aan de legionella-wetgeving.

Het continu rondpompen van water op hoge temperatuur brengt echter grote energieverliezen met zich mee. Het water dat circuleert in de leiding verliest permanent warmte aan de omgeving.

 

 

Wat is een energieaudit ?
In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11