Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woningen, appartementen, ... verplicht. Vanaf 1 januari 2009 gaat de verplichting ook in voor verhuur van woongebouwen. Verkopers en verhuurders doen een beroep op een erkende energiedeskundige.

 

Vereiste kwalificatie : energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning (lijst met erkende energiedeskundigen type A). Het EPC moet beschikbaar zijn op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het energieprestatiecertificaat informeert op die manier de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast informeert het energieprestatiecertificaat over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Ook bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, winkels, ...) zal een EPC verplicht worden in de loop van 2009. De wetgeving over het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is in voorbereiding.
De energiecertificering van gebouwen is het gevolg van de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen (pdf-document, 130 kB). Deze richtlijn legt op dat zowel voor nieuwbouwwoningen als voor de verkoop en de verhuur van bestaande woningen een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt. Ook bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000m² en vaak door het publiek bezocht, zullen over een energieprestatiecertificaat moeten beschikken en dit uithangen op een voor het publiek zichtbare plaats.

Wat moet een eigenaar doen die zijn woning wil verkopen of verhuren?

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders.

Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper. Vanaf begin 2009 zal in de notariële akte een clausule met betrekking tot het energieprestatiecertificaat worden opgenomen. Ook de notaris zal vanaf begin 2009 meldingsplicht hebben aan VEA indien geen EPC aanwezig is.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

VEA zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op aanwezigheid en correctheid van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, riskeert de eigenaar een boete.

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11