Het jaarlijks onderhoud van uw ketel/brander installatie is bij wet verplicht. De wetgeving verschilt echter naargelang het Gewest. De Vlaamse regering heeft een nieuw besluit goedgekeurd die het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming of voor aanmaak van sanitair warm weter regelt. .

 

Naast verwarmingsinstallaties op stookolie moeten toestellen op aardgas en vaste brandstoffen nu ook regelmatig onderhouden worden

Vlaanderen

Onderhoud van bestaande installaties:

 • Voor welke installaties?
  Alle centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor verwarming en/of de aanmaak van sanitair warm water, zowel op gas, stookolie, als vaste brandstof. Elke gas- en stookolieketel, met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW moet nu periodiek onderhouden worden. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel met een controle van de brander en de rookgassen. Elke ketel, zowel onder als boven 20 kW, met vaste brandstoffen zoals hout, houtpellets, kolen,... moet nu ook periodiek onderhouden worden.
 • Wanneer?
  Installaties op stookolie en vaste brandsoffen moeten jaarlijks, een gasinstallatie moet om de 2 jaar een onderhoudsbeurt krijgen om de optimale werking te verzekeren. Deze kleine investering verlaagt uw verbruik en verlengt de levensduur van uw ketel en brander. De eerste onderhoudsbeurt voor gasinstallaties moet gebeuren voo 1 juni 2010.
 • Door wie?
  Het onderhoud moet gebeuren door een "erkend technicus".
 • Wat krijgt u?
  Na elke onderhoudsbeurt zal de erkend technicus u een reinigingsattest en een verbrandingsattest afleveren.
 • Met stookolie 40% fiscaal voordeel!
  Het jaarlijks onderhoud van installaties op stookolie is voor 40% fiscaal aftrekbaar.

Wallonië en Brussel

Het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978 verplicht de gebruiker van een verwarmingsinstallatie die werkt op vloeibare brandstoffen zoals mazout om jaarlijks, met een tussentijd van maximaal 15 maanden, zijn installatie te onderwerpen aan een onderhoudsbeurt. Hierbij worden ketel, brander en schoorsteen gereinigd en wordt de installatie opnieuw juist afgesteld. Dergelijke onderhoudsbeurt kan gemiddeld 100 à 150 euro kosten.

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11