Indien u verwarmt met aardgas, is een tweejaarlijks onderhoud in Vlaanderen verplicht voor cv-ketels op gas, die al in gebruik waren op 1 juni 2007,
Deze cv-ketels moeten een eerste onderhoudsbeurt krijgen vóór 1 juni 2010 !

 

Voor gas is de wettelijk verplichte onderhoudsbeurt tweejaarlijks voor vermogens vanaf 20 kW. Het is erg belangrijk voor uw gezondheid en uw veiligheid dat bij dit nazicht ook steeds uw schoorsteen gereinigd wordt en dat gecontroleerd wordt of deze vrij is. Het vermogen van uw ketel kunt u gemakkelijk aflezen van het kenplaatje van het toestel. 95 % van de cv-ketels in Vlaanderen heeft een vermogen van minstens 20 kW en moet dus regelmatig gekeurd worden. Bent u huurder, dan is het uw verplichting om te zorgen voor de periodieke onderhoudsbeurt. U bezorgt dan een duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.

  • Tweejaarlijks onderhoud door erkend technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3 (technicus moet over de juiste erkenning beschikken voor het onderhoud van uw toestel).
  • Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel.
  • De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
  • De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

Wenst u meer concrete informatie over het verplichte onderhoud van uw verwarming ?
Stel dan uw vraag via het onderhoudsformulier op deze website

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11